සිය රට දේ සිරි සැප දේ !

Tuesday, December 15, 2009

Kaspersky Resetter


ඔන්න Kaspersky පාව්ච්ච් ක‍රන අයට හොද ආරංච්යක්. එක තමා Kaspersky Resetter.

මේක පාව්ච්ච් ක‍රන්න හ‍රි ලේසියි,මොකද කියනවනම් මෙකෙන් වෙන්නෙ kaspersky එකේ trial කාලය අයෙත් දින 30 ක‍රන එකයි.ඒ උනාට අපි ක‍රපු updates ඔක්කොම ඒ විදිහටම ඉතුරුවෙනවා.ඔයාලට තියෙන්නේ trial කාලය ඉව‍ර වෙගෙන එනකොට මේ software එක run ක‍රලා ආය trial විදියට activate ක‍රගන්න එක ව්ත‍රයි.

මෙය Kaspersky 8,9 දෙකටම හොදට වැඩ.Kaspersky 7 වලට නම් කොහොමද දන්නෙ නැ. Kaspersky Anti-virus,internet security දෙකටමත් හොදට වැඩ.

ලේසියි,පහසුයි !!

Kaspersky Resetter.exe

1 යි,ගුණ දොස්:

උදිත් said...

පොඩි අවුලකට තියෙන්නෙ ඔක kaspersky වලින් virus එකක් කියල අල්ල ගන්න එකයි.
ඒ හින්දා readme එක හොදට කියවන්න අමතක ක‍රන්න එපා :P

Post a Comment