සිය රට දේ සිරි සැප දේ !

Tuesday, December 1, 2009

නොමිලේ films සහ chart-shows ලබා දෙන Joost

මෙන්න online films බලන්න හොදම තැන www.joost.com.
මෙම web site එකට පිවිසෙන ඕනැම කෙනෙකුට එහි ඇති ඕනැම fime එකක් char-show එකක් තොරාගෙන එවෙලේම නැරඹිමට පුලුවන්.....

පිවිසෙන්න www.joost.com

0 යි,ගුණ දොස්:

Post a Comment